Guldpriset kan spränga 3000-dollarsvallen

Foto: PHGCOM/Wikimedia Commons

Guldpriset har skjutit i höjden och gynnats av det upptrappade handelskriget mellan USA och Kina. Det är en handelskonflikt som kommer att bestå och förvärras, enligt marknadsanalytikerna John Kaiser vid Kaiser Research. Osäkerheten som följer kommer att driva upp guldpriset ytterligare, tror han.

– De senaste åren har Kinas ledarskap gått mot en mer totalitär modell, så möjligheten att Kina blir som väst har minskat. Trump har plockat upp det här och påskyndat kraftmätningen eftersom det är uppenbart att Kina vill överskugga USA, säger John Kaiser i en intervju med INN Resource.

För Kaiser betyder det kommer en period av osäkerhet, som stödjer högre guldpriser.

– Jag tror att vi är i ett tidigt skede av att se en massiv omläggning av prissättning av guld från intervallen 2000 dollar per uns till 3000 per uns, säger han.

Det får även konsekvenser för prospektering efter nya fyndigheter, då lägre guldhalter även motiverar investeringar, menar Kaiser.