De ska återvinna litiumjonbatterier i slutet kretslopp

Foto: Wikimedia Commons

Igår onsdagen den 11 september tillkännagav företagen Eramet, BASF och Suez ett samarbete kring projektet ReLieVe för återvinning av litiumjonbatterier. Företagen ska ha tagit en innovativ metod – som inte avslöjats - för litiumbatteriåtervinning. Projektet med en budget på 4,7 miljoner euro har fått finansiering från EU med 3,1 miljoner euro för utveckling av en storskalig metod för återvinning av litiumjonbatterier i slutet kretslopp.

Projektet sparkar igång i januari 2020 och löper under två år. Man kommer att dra nytta av varje företags specialistkompetens: Suez ska säkerställa insamling och sönderdelning av uttjänta batterier, Eramet ska utveckla återvinningsprocessen genom sin kunskap om metallutvinning och BASF kommer att bidra med materialen i nya katoder.

– Även om detta FoU-program startade 2012, föredrog vi att börja från ruta ett, säger Pierre-Alain Gautier, Eramets strategidirektör, till sajten L’Usine Nouvelle.

För att uppnå den kvalitet som krävs för återanvändning av batterimaterial i nya batterier "kommer lösningarna både uppströms (hur är återvinningsbatterierna konstruerade?) Och nedströms (vilka kommer kundernas efterfrågan på dessa material vara?), vilket förklarar detta samarbetet med BASF och Suez”, enligt Gautier.