Rapport: aluminiumburkar kan nu återvinnas till 73 procent

Foto: Marcos André/Wikimedia Commons

Enligt en färsk rapport släppt av branschföreningen Aluminium Association har återvinningsgraden för aluminium i aluminiumburkar ökat från 3 procent till 73 procent. Det innebär att värdet för aluminiumskrot vida överstiger det för glas och plast, vilket enligt rapporten innebär att återvunnet aluminium i huvudsak subventionerar återvinning av andra material i återvinningsströmmen.

Rapporten har tagits fram av amerikanska Can Manufacturers Institute (CMI). Robert Budway, vd för CMI, säger:

– Burktillverkarna kan vara stolta över att tillhandahålla den mest hållbara förpackningen i världen.  Burkar utgör ryggraden i vårt lands återvinningssystem och alla burkar som återvinns på rätt sätt har en betydande positiv inverkan för att spara resurser för kommande generationer.

– För varje femprocentig ökning av konsumentåtervinning [av aluminium] räddas ungefär 100 miljoner dollar i aluminiumvärde från deponier, tillägger han.

Källa: Aluminium Insider