”Det har aldrig rått någon fysisk brist på sällsynta jordartsmetaller”

Foto: Wikimedia Commons

För att bygga elmotorer går det åt mycket sällsynta jordartsmetaller, som till 80 procent utvinns i Kina. Men produktion av sällsynta jordartsmetaller har funnits i Europa också, bland annat i Frankrike, men på grund av dessa metallers höga halter av det radioaktiva ämnet torium beslöt man där att lägga ner produktionen.

Enligt konsulten och tidigare geologen Christian Hocquard var det anledningen till att företaget Rhodia (numera Solvay) flyttade produktionen av sällsynta jordartsmetaller från Frankrike till Kina.

Trots sin viktiga geopolitiska roll för Kina, inte minst i handelskonflikten med USA,  ”har det aldrig rått någon fysisk brist på sällsynta jordartsmetaller”, enligt Hocquard. ”Det finns resurser för tusen år framåt med den nuvarande förbrukningstakten”, säger han till sajten L’Usine Nouvelle.

Biltillverkare försöker också minska sitt beroende av sällsynta jordartsmetaller. Toyota har till exempel ersatt en del av metallen neodym i magneterna till sin elmotor med de mer vanliga metallerna cerium och lantan. Och Renault har för sin modell Zoe valt en rotor helt bestående av koppar, som är mer skrymmande men utan innehåll av sällsynta jordartsmetaller.

Andra sällsynta jordartsmetaller är svårare att ersätta, särskilt de som används i permanentmagneter. Till exempel neodym. Där förväntar man sig ”hausseartade priser fram till 2025, eftersom efterfrågan på permanentmagneter kommer att öka avsevärt och Kina står för 90 procent av produktionen”, enligt Hocquard.