Nordkalk ger upp om kalkbrytning på Gotland

Foto: Nordkalk

Nordkalk kommer inte att driva frågan om huruvida regeringens utpekande av Ojnareskogen på Gotland som ett Natura 2000-område under 2015 var förenligt med Europarätten. Det skriver Hela Gotland.

Enligt Nordkalk skulle en process i Europadomstolen dock inte ändra grundfrågan om bolaget får bryta kalk eller inte, utan endast avgöra huruvida det var korrekt av regeringen att peka ut området som ett EU-naturreservat under pågående tillståndsprocess.

- Processen att få tillstånd i Bunge har knutit upp omfattande resurser under väldigt lång tid. Nordkalk behöver nu fokusera på den befintliga verksamheten, säger VD Paul Gustavsson till Hela Gotland.

I april avslog Högsta domstolen bolagets ansökan om prövningstillstånd i målet om kalkbrytning i Ojnareskogen.