Outokumpu vill bygga ny slaggugn i Finland

Foto: Outokumpu

Outokumpu överväger att bygga en ny slaggugn i Tornio, Finland, och tittar på hur den kan finansieras. Företaget har initierat en miljökonsekvensbeskrivning som ska utgöra underlag för  beslut. Det skriver Outokumpu i ett pressmeddelande.

Anläggningen ska producera ferrokrom-nickellegeringar och bättre ta vara på olika sidoströmmar. Enligt Outokumpu kan den bli världens mest energieffektiva slaggugn för ferrokrom-nickellegeringar, med 30 procent lägre energiförbrukning än motsvarande anläggningar.  

Ett slutgiltigt beslut kommer tidigast fattas under 2020. Anläggningen beräknas ta två år att bygga.