Skånsk seger på C-stämman om minerallagen

Annette Linander (C) och Birte Sandberg (C)

Centerpartiet sällar sig till dem som vill införa ett kommunalt veto mot prospektering av mineraler i alunskiffer samt att det behövs en utredning om hur markägarperspektivet kan stärkas i minerallagstiftningen. Det beslöt partistämman förra veckan och det beskrivs som en seger för Centerpartiet i Skåne som drivit frågan.

 

Minerallagstiftningen har blivit brännande het i Skåne i och med att brittiska Scandivanadium ansökte om – och fick tillstånd av Bergsstaten – att få leta efter uran och vanadin inom flera tusen hektar på Österlen.

 

Beslutet om provborrningar har väckt stort motstånd hos boende, markägare, kommuner och miljöorganisationer. LRF och VetoNu har engagerat sig för att lyfta frågan. Så även Centerpartiet i Skåne, som nu fått med sig hela Centerpartiet.

 

Under partistämman beslutades att Centerpartiet vill införa ett kommunalt veto mot prospektering och utvinning av mineraler i alunskiffer samt att partiet vill utreda hur markägarperspektivet kan stärkas i minerallagstiftningen.

 

– Vi har mött markägare som är förtvivlade och rädda för att jorden ska förorenas av provborrningarna. De känner en vanmakt över att gruvbolag utan deras tillåtelse har rätt att komma in på husknuten och borra. Med dagens beslut på partistämman, visar vi tydligt att det inte är acceptabelt, säger Annette Linander (C), regionråd och gruppledare i Region Skåne.

 

På förslag från Centerpartiet i Skåne har en enig regionstyrelse tidigare uttalat att minerallagen behöver ändras.

 

– Nu står hela vårt parti bakom att det behövs en hållbar, modern lagstiftning och kan med kraft driva frågan även i riksdagen. Det är oerhört viktigt och en seger för alla oss som kämpar mot mineraljakten på Österlen och i Skåne. Jag är väldigt stolt över mitt parti idag, säger Birte Sandberg (C), regionråd i Region Skåne, som skrev motionen till partistämman.