Sällsynta jordartsmetaller bättre än sitt rykte

Foto: REIA

Sällsynta jordartsmetaller har i år fått sin egen globala branschförening, Rare Earth Industry Association (REIA), som gett sig an uppgiften att försvara den här hårt kritiserade industrins intressen. Många bas- och ädelmetaller har sedan länge sina globala branschförereningar, men inte sällsynta jordartsmetaller (REE), något som den nybildade föreningen menar är en stor brist.

– Många andra branscher har föreningar som representerar och argumenterar för deras sak. Men sällsynta jordartsmetaller har ingen sådan försvarare vare sig politiskt, socialt, miljömässigt eller på något annat sätt – och ingenting görs åt det, säger Gwendolyn Bailey, projektassistent för REIA, i en intervju med mineral-technology.

Många har dock varit skeptiska till om en sådan förening har någon funktion att fylla, då intressena är så motstridiga i till exempel Kina, som till resten av världens missnöje leder produktionen av REE, och Europa.

Men Bailey menar att man har mycket att lära av att sammanföra olika regionala aktörer och tillhandahålla en plattform för att dela kunskap och bästa praxis.

– Det gör att du kan se vad andra gör för att skapa mer synergier.

En av branschföreningens första och största uppgifter blir att återupprätta REE-industrins skamfilade rykte. Gruvorna får ofta kritik för ohållbar exploatering och målas ut som miljöbovar. Men mycket av den kritiken är svepande och obefogad, menar Bailey.

Branschen gör mycket för att utvecklas, bland annat genom mer miljövänliga produktionsmetoder, något Bailey menar ofta förbises i media.

– Branschen har ett ryktesproblem, med för många generella fördomar, särskilt kring föroreningar, säger hon.

Sedan föreningens grundande i juli i år har organisationer och institutioner från Kina, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Singapore och Storbritannien blivit medlemmar.