Sura miner från stålindustrin

Foto: Idus/Wikimedia Commons

I en enkätundersökning som Sveriges ingenjörer gjort med förtroendevalda med styrelseinsyn sticker stålbranschen ut som den bransch där pessimismen är störst. Hela 58 procent har svarat att den ekonomiska situationen är dålig.  

Dessutom tror 53 procent att läget kommer att försämras under det kommande halvåret.  Det är mer än i någon annan bransch.

Innovations­ och konjunkturrapporten från Sveriges ingenjörer bygger på svar från 379 förtroendevalda ingenjörer på olika företag.