Ny metod att separera sällsynta jordartsmetaller

Foto: Materialscientist/Wikimedia Commons

Amerikanska forskare vid Pennsylvania University har upptäckt ett sätt att separera blandningar av sällsynta jordartsmetaller genom att kombinera ett magnetfält med en sänkning av temperaturen, en process som får metalljoner att kristallisera i olika hastigheter.

Syftet med metoden är att göra utvinning av sällsynta jordartsmetaller mindre miljöskadlig, särskilt när man återvinner dem från elektroniska produkter, genom att undvika användning av sura lösningar.

I en sammanfattning av studien i tidskriften Angewandte Chemie International förklarar forskarna att genom att använda denna metod blir det möjligt att effektivt separera tunga sällsynta jordartsmetaller som terbium och ytterbium från lättare metaller som lantan och neodym.