Smutsigt stålverk ger ArcelorMittal kalla fötter

Foto: ArcelorMittal

Ståljätten ArcelorMittal har meddelat att man dragit tillbaka sitt bud på italienska Ilva. Ilva äger bland annat ett av Europas största och smutsigaste stålverk (Taranto), som Arcelor Mittal skulle åta sig att rusta upp till europeisk miljöstandard. Ett arbete som beräknades kosta astronomiska 2, 4 miljarder euro. Men ArcelorMittal villkorade sitt bud med att bolaget inte skulle bära det juridiska ansvaret för stålverkets utsläpp fram till dess att moderniseringen var genomförd.

Nu anser bolaget att denna ansvarsfrihet inte skyddas genom italienska lagstiftningen efter det att en ny lag nyligen trätt ikraft.

"Om en ny lag påverkar miljöplanen för anläggningen i Taranto, vilken skulle påverka möjligheten att driva eller slutföra utvecklingen av detta industriprojekt, har [ArcelorMittal] avtalsenligt rätt att dra sig ur avtalet”, skriver Arcelor Mittal.

En ny lag som röstades av det italienska parlamentet och trädde i kraft den 3 november undanröjer det rättsliga skydd som är nödvändigt för att utveckla koncernens miljöplan utan risk för rättsligt ansvar, menar ArcelorMittal, som anser att denna lagändring är skäl nog för att kontraktet hävs.