Små svängningar på metallmarknaden

Foto: Boliden

Metallpriserna i oktober rörde sig måttligt, men några metaller sticker ut. Framförallt priserna på bly och zink som ökat, liksom palladium, som nu är dyrare än guld. Det rapporterar SGU.

Priset på palladium har stigit med tio procent i oktober. Bly ökar med sex procent och zink med tio procent.

Ökningen av palladiumpriset hänger samman med ökad efterfrågan från fordonsindustrin. Blyprisets uppgång beror på säsongsvariationer och produktionsstörningar och zinkprisets på ökad efterfrågan på spotmarknaden (omedelbar leverans och betalning).