ArcelorMittals resultat bättre än väntat

Foto: ArcelorMittal

ArcelorMittal, världens största stålföretag, skruvade ner sin prognos för de amerikanska och europeiska marknaderna på torsdagen, men publicerade samtidigt ett bättre resultat än förväntat för fjärde kvartalet. Det uppger Reuters.

Den Luxemburgbaserade koncernens EBITDA (rörelseresultat minus ränta, skatter, avskrivningar och amorteringar) landade 1,06 miljarder dollar under de tre månaderna, vilket kan jämföras med det förväntade på 930 miljoner.

Koncernen, som gjorde en nettoförlust på 539 miljoner dollar under det tredje kvartalet - det andra kvartalet i rad i rött - förutspår en nedgång i stålefterfrågan i USA. Minskningen av efterfrågan i Europa väntas också på större än väntat, tyngd av en svag fordons- och byggsektor.

De enda ljuspunkterna är de före detta Sovjetunionen och för Kina, för vilka Arcelor Mittal har skruvat upp prognoserna.  Företaget försäljning i Kina är dock försumbar, enligt Reuters.