Ny global stålstandard lanseras

Den icke vinstdrivande organisationen Responsible Steel meddelar att de kommer att lansera standarden ResponsibleSteel Standard, som ska vara världens första internationella flerintressentstandard för ansvarsfull produktion för stål och för bearbetningsanläggningar.

Målet med ResponsibleSteel-standarden är att stödja ansvarsfulla inköp och produktion av stål, som ett verktyg för att uppnå ResponsibleSteels vision: att maximera stålets bidrag till ett hållbart samhälle.

Standarden består av tolv principer för ansvarsfull inköp och produktion av stål.

Daniel Klier, global chef för hållbar ekonomi HSBC Holdings säger i pressmeddelandet:

– HSBC välkomnar den nya ResponsibleSteel-standarden som det första ramverket för flera intressenter för ansvarsfull tillverkning av stål med låga koldioxidutsläpp. Stål är ett viktigt material för tillväxt i nya energisystem, transport och framtidens städer - men stålindustrin ansvarar tillsammans också för 7 procent av de globala utsläppen. Vi ser fram emot de första certifierade ståltillverkningsplatserna och de möjligheter som detta ger slutanvändarna av stål.

Standarden lanseras formellt den 1-3 december i Wollongong, Australien.