”Länsstyrelsen lägger en död hand över hela gruvnäringen”

Tapuligruvan, en av få nyöppnade gruvor på senare år. Gruvan drevs av Northland Resources som senare gick i konkurs. Foto: Skogsfrun/Wikimedia Commons

Riksdagsledamot Linda Ylivainio (C) riktar i ett hårdfört debattinlägg kritik mot länsstyrelsen i Norrbotten, som hon menar har diskvalificerat sig från fortsatta prövningar.

–  Länsstyrelsen har ägnat sig åt lagtrots och inte gjort vad de ska, enligt miljöbalken. Såna myndigheter kan vi inte ha, om vi vill skapa ett effektivt prövningssystem. […]  Länsstyrelsen i Norrbotten, ihop med regeringens passivitet, har lagt en död hand över gruvnäringen och skapat ett läge av rättsosäkerhet och bristande förutsebarhet, säger hon enligt Norrländska Socialdemokraten.

Ylivainio konstaterar att ingen gruva har startat i Sverige de senaste sju åren och tycker att tillståndsprövningarna sätter käppar i hjulen för gruvindustrin. Enligt henne har den S-ledda regeringen allvarligt  försämrat landets position som ledande gruvnation i Europa.

- Miljöpartiet har fått härja ostörda i regeringskansliet och S har tappat gruvnäringen under bussen. De har abdikerat helt från industripolitiken, säger hon till Norrbottens Media.

Linda Ylivainio har bland annat i flera år varit verksam som jurist hos Bergsstaten.