Lyby mobiliserar mot Scandivanadiums gruvplaner

Lyby kyrka. Foto: Jorchr/Wikimedia Commons

I skånska Lyby har brittiska Scandinavadium nyligen genomfört provborrningar i sin jakt på vanadin.  Borrkärnorna har skickats till laboratorium. Lybyborna, som mobiliserat sig i nätverket Lyby mot gruvor, håller nu andan i väntan på vad analyserna ska visa.

Om analyserna går Scandivanadiums väg kan de komma att ansöka om gruvdrift, något många hundra Lybybor och andra, som samlades till ett fullsatt informationsmöte förra veckan, motsätter sig.  

- Det är här vi står idag. Vi väntar på att resultatet från provborrningarna ska komma, säger Carin Paulsson i Lyby mot gruvor till Skånska Dagbladet.

Lyby mot gruvor är ett fristående nätverk som samarbetar med Vetonu för att få stopp på Scandivandiums mineraljakt i Skåne.