Tuffare regler för gruvdammar i Ecuador

Dammkatastrofen i Brumardinho, Brasilien. Foto: Vinícius Mendonça / Ibama, Wikimedia Commons

Tuffare regler för gruvdammar kommer att införas i Ecuador, detta för att undvika att upprepa Brasiliens misstag där ett  dammhaveri fick katastrofala följder tidigare i år. Redan i december träder nya regler i kraft som förbjuder en viss typ av gruvdammar nära befolkade områden. Det rapporterar Reuters.

Gruvföretag kommer också åläggas att periodiskt lämna in revisionsrapporter om sina projekt så att myndigheter förhoppningsvis i god tid kan spåra varningssignaler.

Ett av bolagen som berörs av de nya reglerna är svensk-kanadensiska Lundin Gold, som nyligen tog sin guldgruva Fruta del Norte i drift.