149 föreningar bakom krav på ambitiös europeisk industripolitik

Foto: Simon Matthis

Industry4Europe, en sammanslutning av 149 industrisektorföreningar, publicerade nyligen ett gemensamt förslag till en ny industripolitik för den nya EU-kommissionen ledd av Ursula von der Leyen.

Dokumentet “A long-term strategy for Europe’s industrial future: from words to action” innehåller konkreta förslag inom sju prioriterade områden:  affärsvänlig politikmiljö, hållbarhet som kärnverksamhet, uppgraderad kompetens och utbildning, förbättrad forskning och innovation, investeringar och förbättrad tillgång till finansiering, förstärkning av den europeiska inre marknaden samt stärkt handels- och internationellt marknadstillträde.

Förslaget har tillkommit mot bakgrund av att andra globala regioner redan satt industrin högst upp på sin politiska agenda. Enligt Industry4Europe behöver Europa en ambitiös industripolitik för att konkurrera med dessa.

Stålbranschföreningen Eurofer är en del av Industry4Europe.