Endomines förvärvar gruvrättgiheterna till Friday-gruvan i USA

Foto: Endomines

Svenska Endomines meddelar att man har ingått ett avtal där man genom ett leasingkontrakt förvärvat gruvrättigheterna till Friday.gruvans öppna dagbrott från NexGen Mining, Inc Enligt avtalsvillkoren betalar Endomines en summa om USD 200 000 för leasing kontraktet åt NextGen.

Projektet är ett höghaltigt, öppet dagbrotts guldprojekt i Idaho, USA, som omfattar  guldmineraliseringar i omgivningen runt Friday underjordsgruva som Endomines redan äger. Projektet har historiskt indikerade tillgångar på 647 000 uns guld som ingår i 20,1 miljoner ton (22,2 miljoner korta ton) av mineraliserat material, samt även 590 000 uns guld antagna resurser som ingår i 20,8 miljoner (22,9 miljoner korta ton) ton mineraliserat material.  

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA.