Eurobattery Minerals i samarbete med Uppsala universitet kring sällsynta jordartsmetaller

Apatit. Foto: Didier Descouens/Wikimedia Commons

Eurobattery Minerals har inlett ett samarbete med Uppsala Universitet och ett universitet i Polen i syfte att finna nya sätt att utvinna sällsynta jordartsmetaller från apatit, utan att få oönskade biprodukter.

 

– För att elfordonsrevolutionen ska bli verklighet är sällsynta jordartsmetaller ett avgörande råmaterial, och vi måste bryta dem på ett hållbart och kontrollerat sätt. I denna utveckling är forskning och nya innovationer mycket viktigt. Jag är därför mycket glad över att vi har ingått det här samarbetet med ledande forskare och vi ser fram mot nya resultat som förhoppningsvis kommer att leda till fullskaliga tester, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

 

Ansvariga för projektet är Jaroslaw Majka som är professor vid institutionen för geovetenskap vid Uppsala Universitet och Maciej Manecki, professor vid AGH University of Science & Technology i Krakow. Inom projektet undersöker de nya sätt att utvinna batterimetaller som potentiellt kan öppna upp både mer produktiva och kostnadseffektiva metoder, som ett komplement till den teknik som förnärvarande används inom branschen.

 

­– Tillsammans med gruvindustrin har vi forskare en viktig roll att spela för att hitta nya, hållbara och effektivare sätt att utvinna kritiska råvaror, och jag ser därför fram emot vårt fortsatta samarbete med Uppsala universitet och gruvföretag som Eurobattery Minerals, säger Dr. Maciej Manecki, från AGH University of Science & Technology i Krakow.

 

Flera svenska fyndigheter för sällsynta jordartsmetaller ingår i studien och bland dem Eurobattery Minerals fyndighet i Fetsjön i Västerbotten. Där kommer forskarna att bedriva fältstudier som i förlängningen leder till laboratoriestudier av materialet.

 

– Den apatit som finns i skifferlagren i Fetsjön visar på goda egenskaper för utvinning av sällsynta jordartsmetaller och vi ser fram mot att genomföra ytterligare tester och analyser, säger Dr. Jaroslaw Majka från Uppsala universitet.

 Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller.