Kraftiga prisfall på flera basmetaller

Foto: Alchemist-hp (www.pse-mendelejew.de/WIkimedia Commons

Under november föll priset med nickel, bly och zink markant enligt SGU:s senaste statistik.  I övrigt innehåller SGU:s rapportering nu prisutvecklingen på batterimetallerna kobolt, litium, vanadin och grafit. Prisrörelserna för dessa var under november måttliga.

Några basmetaller har sjunkit kraftigt under november. Framförallt nickel med 19 procent samt bly och zink, båda med elva procent. En orsak till nickelprisets nedgång är att efterfrågan på rostfritt stål har minskat, vilket är nickelns huvudsakliga användningsområde. Även lagren på nickel har minskat. Prisfallet på zink och bly hänger främst samman med den kinesiska marknaden och är en nedåtgående rekyl efter den tidigare uppgången.

Palladiumpriset  överstiger nu platinapriset. Det hänger samman med att efterfrågan på bensinmotorer, där palladium används i katalysatorerna, ökar på bekostnad av dieselmotorerna, där platinum används mest.