Swerim och Luleå tekniska universitet stärker samarbetet

Pontus Sjöberg, vd Swerim och Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet. Foto: LTU

Metallforskningsinstitutet Swerim och Luleå tekniska universitet har tecknat ett samarbetsavtal inom utbildning, forskning och innovation.

Det utökade samarbetet ska innefatta både teknisk och samhällsvetenskaplig forskning och innovation och ska, enligt avtalet, präglas av hållbarhet med ett jämställdhets- och genusperspektiv för att ta tillvara den fulla potentialen hos de personer som verkar inom båda parters organisationer.  Avtalet innefattar också kompetensförsörjning och kompetensutveckling, med aktiviteter som gemensam studentrekrytering och utveckling av nya former för utbildning och lärande.

– Samarbetet är viktigt för oss både vad gäller forskning och kompetensförsörjning. Både vi och Luleå tekniska universitet spelar en viktig roll på för industrin på dessa områden, säger Pontus Sjöberg, vd för Swerim.  

 – Vi är Sveriges gruvuniversitet och Swerim är Sveriges metallurgiska forskningsinstitut. Det nya avtalet stärker och breddar ett redan framgångsrikt samarbete mellan landets två starkaste forskningsaktörer inom gruv- och stålindustrin, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.