Nordic Iron Ores emission övertecknad till 159 procent

Blötberget. Foto: Nordic Iron Ore

Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore stängde nyligen en övertecknad emission och nu pågår arbetet med förberedelserna för att starta järnmalmsbrytning vid Blötberget utanför Ludvika. Det skriver företaget Laica Consulting i Investerarbrevet.se

I mitten av december var Nordic Iron Ores företrädesemission tecknad till 159 procent. Med den överteckningsoption som fanns tillförs bolaget 25 miljoner kronor före emissionskostnader.

– Med kapitalet på plats kommer vi i snabb takt att gå vidare med förberedelserna för anläggningsarbetena, säger Nordic Iron Ores vd Lennart Eliasson till Investerarbrevet.

Nordic Iron Ore ska i ett första steg återuppta gruvdriften vid den gamla gruvan vid Blötberget som lades ned 1979.

Företaget har dessförinnan låtit det brittiska konsultbolaget Golder Associates undersöka möjligheterna att bryta malm vid Blötberget. Rapporten gav ett positivt resultat.

– Golder kom fram till ett nettonuvärde på 1 miljard, ett årligt rörelseresultat på 596 miljoner och ett rörelseresultat för hela projekt på 6,6 miljarder kronor, säger Lennart Eliasson.