Norrbottensföretag blir först i världen med Epirocs nya borriggar

Foto: Epiroc

Epiroc Sweden meddelar att de levererar och driftsätter i dagarna de första borriggarna av den nya generationen Epiroc SmartROC D65. Beställaren som får de första riggarna i världen är Norrbottens bergteknik, en entreprenör som fått en allt mer betydande roll i dagbrottsgruvan Aitik.

Företaget har investerat i fyra nya SmartROC D65 för att förstärka sin maskinpark och vidareutveckla sina borruppdrag i Aitik. I dagarna kommer den fjärde riggen på plats vilket gör Norrbottens Bergsteknik till det första företaget i världen som sätter nya generationens SmartROC D65 i produktion.

Norrbottens bergteknik har valt att satsa på automation och fjärrstyrning. Förutom SmartROC D65 investerar de samtidigt i operatörsstationen BenchREMOTE. Med BenchREMOTE kan operatören hantera två riggar samtidigt på säkert avstånd från själva borrningen. Norrbottens Bergteknik räknar med att det kan innebära en betydande ökning i produktionstakt.

– Att det blir en operatör på två maskiner är ju fantastiskt. Vi räknar självklart med att allt kommer att fungera och har kalkylerat med det, säger Anders Lundberg, arbetsleare på Norrbottens Bergteknik.