Statligt monopol kan driva upp priserna på kobolt

Foto: Alchemist-hp/Wikimedia Commons

Ett regelrätt statligt monopol på marknaden för hantverksmässigt utvunnen kobolt har införts i Kongo-Kinshasa – den dominerande producent av den eftersökta batterimetallen. All kobolt som inte utvinns med industriella metoder måste nu handlas upp av det statligt ägda bolaget.

Fram tills nu har den här marknaden dominerats av illegala handlare som inte betalar någon skatt, vilket lett till en blomstrande kobolthandel men också en övermättad marknad. Vilket resulterat i prisnedgångar. Priset på kobolt har sjunkit med 60 procent på mindre än två år trots att metallen är så efterfrågad.

Regeringens förhoppning är att man med det nya bolaget ska få kontroll över utbudet och att priserna höjs. Blir utbudet för stort planerar man att lagra kobolt för att inte dumpa priserna.

I och med förändringen, som inleddes redan för två år sedan, ska alla små handelsstationer som köpt upp kobolt från småskaliga producenter stängas ned och ersättas av två stora handelscenter med godkända vågar och analyslaboratorium för att kontrollera mineralinnehållet. De småskaliga säljarna är dock oroade för att de kommer att få mindre tillbaka i plånboken, då de inte längre kan utnyttja konkurrensen mellan olika köpare utan är hänvisade till det statliga monopolet.

Källa: RFI