ABB ansluter till spårbarhetssystem

Ill: Svemin

ABB ansluter sig till TraceMet, ett system som syftar till att göra det enkelt  att spåra metaller från gruva till slutanvändning. Det skriver Svemin i sitt senaste nyhetsbrev. Svemin som tagit fram TraceMet har lyckats knyta flera strategiska partner till projektet, som LKAB, SSAB och Boliden.

- ABB är en stor slutanvändare av koppar och inte minst en stor internationell aktör, så det känns som ett mycket värdefullt tillskott i projektfamiljen, säger Lars-Åke Lindahl, ordförande i styrgruppen för TraceMet.

TraceMet-projektet inleddes i december 2019 och ska pågå ett år framåt.
– Målet med projektet är att ta fram ett system och en teknisk lösning som möjliggör en certifierad ursprungsdeklaration. Tanken är att man genom hela värdekedjan ska kunna se både koldioxidavtrycket för metallen och hur mycket återvunnet material den innehåller, s säger Erik Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet.