Vrakfynd från 1500-talet belyser järnexportens historia

Foto: Jim Hansson/Vrakmuseum

Ett vrakfynd i Stockholms mellersta skärgård har, enligt Jernkontoret, visat sig vara unikt – både skeppstekniskt och järnhistoriskt sett. Vraket dateras till 1500-talet, men skeppsmodellen har medeltida detaljer och är hittills okänd. Dessutom finns stora mängder järn i lasten.

I december 2017 påträffades ett skeppsvrak strax norr om Dalarö i Stockholms mellersta skärgård. Vraket kallas Osmundvraket, eftersom det i lasten finns tunnvis med osmundar, vilket är järnstycken för handel och förädling.

Tidigare har endast ett fåtal vrak med järn i lasten påträffats, Osmundvraket är det första på svenska vatten. Fyndet kan förhoppningsvis bidra till att klargöra de delar av järnexportens historia som hittills är okända.

– Det är ett galet stort fynd för vår del. Troligen finns mer än 25 tunnor och det är extremt roligt, säger Catarina Karlsson, forskningskoordinator på Jernkontoret, i en artikel i Forskning & Framsteg.

Svenskt osmundjärn exporterades till flera olika delar av Europa under medeltiden. Det första skriftliga belägget för export av järn är från 1200-talet. Från den tiden var järnbärande skepp sannolikt en vanlig syn på Östersjön och i dess hamnar. Att vraken är försvinnande få är därför märkligt.

I lasten fanns även stångjärn, en typ av mer förädlat järn som under 1500-talet började ersätta osmundarna som exportvara.

Osmundvraket kommer att presenteras för allmänheten på det nya museet Vrak, som öppnar i Stockholm under hösten 2020.