Innovativa tekniker för effektivare prospektering och gruvdrift

En innovativ mobil sorteringsanläggning visades upp i Lovisagruvan. Foto: Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening
Uppslutningen till endagsworkshoppen i Lovisagruvan var stor, inte minst från utlandet. Förutom från Sverige kom besökare från Grekland, Bulgarien, Ryssland, Polen och Finland. Foto: Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening

Tidigare i år arrangerades en välbesökt workshop i Lovisagruvan där två innovativa tekniker som kan effektivisera gruvindustrin visades upp. Det handlar om dels om en borrkärneskanner, som inom loppet av timmar kan tala om vilka mineraler som finns i berget, dels om en mobil sorteringsanläggning som med röntgenteknik sorterar ut låghaltiga fraktioner från höghaltiga, vilket skulle kunna leda till att man slipper tunga malmtransporter långa sträckor.

 

Workshopen arrangerades av X-MINE, ett projekt som syftar till att effektivisera utvinning i framför allt små eller komplexa mineralreserver genom förbättrade analysmetoder baserade på bland annat röntgenteknik, men utan att öka miljöbelastningen. I förlängningen handlar det om att möjliggöra ökad utvinning av mineralresurserna i Europa, däribland även av kritiska metaller.

I X-MINE deltar gruvbolag och partners från bland annat Bulgarien, Grekland, Tjeckien, Finland och Polen och från Sverige medverkar Lovisagruvan, Orexplore, SGU, Uppsala universitet och Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening.

Stort intresse

Lotta Sartz, geokemist på Bergskraft Bergslagen, som var med och organiserade endagsworkshoppen i Lovisagruvan berättar att uppslutningen var stor, inte minst från utlandet. Förutom från Sverige kom besökare från Grekland, Bulgarien, Ryssland, Polen och Finland. Totalt 63 deltagare.

Huvudpunkterna på programmet var de tekniker/applikationer som utvecklats inom X-MINE-projektet, som alla demonstrerades under dagen.

– Det som var speciellt är att vi inte bara pratade utan också kunde visa upp teknikerna, hur de fungerar, säger Lotta.

Borrkärneskanner

Borrkärneskannern GX10 Drillcore Analyser har tagits fram av Kistaföretaget Orexplore. Tanken är att den inom ramen för X-MINE-projektet ska testas i fyra gruvor runtom i Europa. Först ut är Lovisagruvan där Drillcore Analyser testkörs i projektet.

Skannern kan medföra stora tidsvinster då analyser av borrkärnor i bästa fall kan kortas ned från veckor till bara några timmar.

– När man prospekterar brukar man traditionellt klyva borrkärnor i mitten. En geolog undersöker den ena halvan och tittar efter vilka mineraler som finns, medan den andra krossas och genomgår en kemisk analys då man tar reda på vilka grundämnen den innehåller.

– Det är tidskrävande att skicka iväg borrkärnorna på analys och det kan ta flera veckor innan man får svar, berättar Lotta.

­– Med det här instrumentet är det möjligt att med röntgenteknik analysera proverna och få svar omedelbart, eller i alla fall inom loppet av några timmar, säger Lotta som framhåller att det kan göra en oerhörd skillnad att få svaret så snabbt.

– När man står i gruvan vill man veta om man ska fortsätta verksamheten och i vilken riktning man ska fortsätta undersöka, tillägger hon.

Flera av de deltagande företagen har känt till tekniken några år och ville veta mer om den, enligt Lotta.

Mobil sorteringsanläggning

Den andra tekniken, en mobil sorteringsanläggning används redan i ett pilotprojekt i Lovisagruvan som startade oktober förra året.   

– Sorteringsanläggningen gör det möjligt att på plats sortera bort en del av gråberget. Det gör stor skillnad då man slipper transportera mycket berg i onödan.

Tekniken bygger på röntgenanalys. De fraktioner man inte vill ha – eller vill ha – blåses automatiskt bort från ett transportband.

Workshoppen avslutades med en presentation av Lovisagruvan och X-MINE-projektet samt en sammanfattande diskussion då arrangörerna fick många frågor från publiken om bland annat framtida tillämpningar av teknikerna.

 

Fakta: X-MINE

X-MINE-projektet syftar till att implementera demonstratorer i full skala i fyra befintliga gruvor i Sverige, Grekland, Bulgarien och Cypern.

Med innovativa analystekniker baserade på röntgenfluorescens (XRF), röntgentomografi (XRT) och 3D-visualisering integrerade med mineralsorteringsutrustning och gruvplaneringssystem ska demonstratorerna förhoppningsvis leda till förbättrad effektivitet och hållbarhet.

Gruvorna har valts ut för att de är av olika storlek (från småskaliga till storskaliga gruvor) och fokuserar på olika målmineraler (zink-bly-silver-guld, koppar-guld, guld) inklusive kritiska metaller såsom indium, gallium, germanium och sällsynta jordartsmetaller.