Eurobattery Minerals förvärvar finsk gruva

Foto: Vulcan Hautalampi Oy

Eurobattery Minerals, med huvudkontor i Stockholm, meddelar att de tecknat investeringsavtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy, som äger Hautalampi-gruvan, ett nickel-kobolt-koppar-projekt i östra Finland.

Enligt villkoren för optionen i investerings- och aktieägaravtalet är den förenad med en skyldighet att tillhandahålla successiv finansiering för investeringar i Hautalampi- projektet. Vederlaget som Eurobattery Minerals ska betala för förvärvade aktier i Vulcan Hautalampi Oy, optionspremien och den finansiering som Eurobattery Minerals ska tillhandahålla för Hautalampi-projektet uppgår totalt till cirka 8,6 miljoner euro, som ska betalas under 48 månader.

Hautalampi-projektet ligger på samma plats som koppargruvan Keretti (1912-1989). Hautalampi-projektets Ni-Co-Cu-malmkropp ligger parallellt med och över den exploaterade kopparfyndigheten. Befintlig yt- och underjordisk infrastruktur ger betydande fördelar i en välfungerande gruvjurisdiktion, enligt Eurobattery Minerals.

– Detta förvärv är en viktig milstolpe för Eurobattery Minerals eftersom det accelererar vår affärsstrategi och förkortar tiden till produktion. Som grund för batteriets värdekedja är vi skyldiga att tillhandahålla etiskt producerade och spårbara batterimineraler från Europa som är kritiska för den snabbt växande elfordonsindustrin, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.