Styrud Arctic fortsätter i ny regi

Foto: Styrud Arctic

Företaget Styrud Arctic AB har ingått i Styrudkoncernen sedan 2009 och utgjort kärnan i affärsområdet Gruvor och Prospektering.

Verksamheten i Styrud Arctic har nu sålts i en inkråmsaffär till Prospekteringsteknik i Norrland AB – Protek Norr. Moderbolaget kommer att fokusera mer på schaktfritt ledningsbyggande.

Styrud Arctic meddelar att de nya ägarna kommer att överta deras personal, affärskontrakt och maskiner.

Styrud Arctics verksamhet har varit inriktad mot medieborrning för olika typer av kablar och ledningar, samt kärnborrning under jord med moderna eldrivna maskiner. Ovan jord erbjuds prospekteringsborrning i form av RC-borrning.