Svenskt Aluminium fördjupar samarbete med Jönköping University

Foto: Svenskt Aluminium

Svenskt Aluminium meddelar att de har utvecklat samarbetet med Jönköping University med som mål att bli aluminiumindustrins nationella FoU-universitet inom materialkunskap.

”Vår gemensamma tanke är att JU ska ge aluminiumindustrin kunskap och lösningar både inom forskning och forskarutbildning men även vara industrins naturliga kontakt för kortare, snabba uppdrag och frågor”, skriver Svenskt Aluminium.

Vid Jönköping University finns avancerad utrustning och hög kompetens för materialanalyser, provning och utveckling av processer och material. Idag har Jönköpings Universitet omkring 40 forskare vid avdelningen för material och tillverkning.   

Sedan tidigare samarbetar Svenskt Aluminium med bland annat Swerim Luleå inom processer och Halmstad Högskola inom ytor.