Skapa tillit mellan användare – största utmaningen för TraceMet

Ill: IVL Svenska Miljöinstitutet

Att skapa tillit mellan användare är en av de största utmaningarna för TraceMet. Svemins pilotprojekt för att utveckla ett spårbarhetssystem för metaller. Det säger Erik Lindblom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet för TraceMet, till Svemin.

– De största utmaningarna är inte tekniska, utan utmaningarna är snarare att hitta ett system som hanterar tilliten mellan användare. Blockkedjeteknik bygger på att man delar data mellan alla användare och den här typen av data som vi behöver för att spåra metallerna delas i dag inte mellan de olika aktörerna i värdekedjan, säger han.

För att skapa tillit har man vinnlagt sig om ett stort mått av öppenhet i projektdiskussionerna.

– Vi börjar helt enkelt med att bygga tillit inom projektgruppen för att därifrån kunna diskutera tillit mellan organisationerna och därmed lägga grunden till ett fungerande system, säger Erik Lindblom.

Projektet TraceMet har nu nått halvvägs.

Projektet TraceMet arbetar för att skapa ett system som ger bättre spårbarhet för metaller, så det blir möjligt att miljöcertifiera dem genom hela värdekedjan. Flödet av två svenska metaller är i fokus: järn och koppar.

Behovet av metaller och mineraler växer med ny teknik och med övergången till nya energiformer. Samtidigt ökar oron över gruvnäringens negativa påverkan på både miljön och sitt lokalsamhälle.

Syftet med projektet TraceMet (Traceability for sustainable metals and minerals, Spårbarhet för hållbara metaller och mineral) är att bidra till en lösning på denna växande konflikt.