Noll kronor i omsättning första kvartalet

Karta som visar Fetsjöns placering. Karta: Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals har publicerat sin kvartalsrapport januari–mars 2020. Företagets nettoomsättning landade på 0 kronor för perioden. Bolaget rapporterar en något högre förlust.

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor och resultatet före och efter skatt var -2,2 miljoner kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,6 miljoner kronor.

Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals, kommenterar rapporten:

”Som ett resultat av COVID-19-pandemin har bolaget anpassat sitt arbete så att de olika projekten nu drivs på distans. Företaget slutförde allt nuvarande fältarbete före pandemin och att alla medarbetare och konsulter är friska och befinner sig i sina hem.

Vi fortsätter att utvärdera borresultaten och konsekvenserna för mineralfyndigheterna vid Castriz och det större Corcel-projektet, som innefattar förekomsterna i Monte Mayor och Monte Castello.

Mineralstudierna som genomförs av Uppsala Universitet och AGH University of Science & Technology i Krakow om möjligheten att utvinna vanadin vid BATs projekt Fetsjön i Västerbotten har gett oss ökad kunskap om vanadinkällan. Nästa steg är att bedöma de tekniska och ekonomiska konsekvenserna.”

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller.