Branschorganisation kräver krafttag mot importerat aluminium från Kina

Aluminiumbåt. Foto: Entheta/Wikimedia Commons

Den europeiska branschorganisationen European Aluminium uppmanar i ett pressmeddelande EU-kommissionen att vidta åtgärder mot importörer av subventionerad aluminium från Kina. European Aluminium menar att aluminiumtillverkningen i Kina är subventionerad och importen innebär en enorm press för tillverkare från Europa. Subventionerna har inte bara inneburit att kinesiskt aluminium svämmat över världsmarknaden och säljs till priser som ligger långt under marknadspriset, de har också lett till en enorm överkapacitet, vilket i sin tur medfört oroande höga koldioxidutsläpp, varnar organisationen.

European Aluminium publicerade förra veckan en vitbok om de negativa effekterna av subventionerad import till Europa.

– EU: s nuvarande handelspolitiska verktygslåda är långt ifrån tillräcklig för att försvara europeiska industrier mot de aggressiva strategierna från de globala stormakterna, som Kina. EU behöver en mer ambitiös handelspolitik för att jämna ut det globala spelfältet, underlätta diversifiering av försörjningskedjan inom EU och stärka vårt försvar mot orättvisa handelsmetoder, säger European Aluminiums generaldirektör Gerd Götz.

Bland medlemmarna i European Aluminium finns bland andra Kubal och Gränges.