Prognos: Järnmalmsförbrukningen i världen backar nästan 3 procent i år

Diagram: Global Data

Den global järnmalmsförbrukningen kommer att minska 2,8 procent i år på grund av påverkan av Covid-19-pandemin samt minskad efterfrågan från bilindustrin. Det framgår av en marknadsrapport som Global Data släpper idag.  

Bilindustrin är en storförbrukare av stål och därmed av järnmalm. Cirka 17 procent av den globala järnmalmsproduktionen går till bilindustrin, enligt Global Data, och den globala försäljningen av lätta fordon redovisade ett tapp på 24 procent under första kvartalet 2020 och minskade med hela 47,5 procent i april och 33,8 procent i maj. Försäljningen har dock ökat en aning i Kina den senaste tiden.

Vinneth Bajaj, Senior Mining Analyst på GlobalData, kommenterar:

– Covid-19-pandemin förväntas påverka den globala järnmalmsförbrukningen avsevärt, som beräknas sjunka med 2,8 procent för att uppgå till 2 034,6 ton 2020. Denna minskning återspeglar hur marknaden har påverkats direkt av Covid-19.

I sin prognos har Global Data även räknat med att planerade byggprojekt avbrutits eller lagts på is.  

– Först när viruset är under kontroll kan industrin globala efterfrågan återhämta sig, summerar Bajaj.