Eurobattery Minerals företrädesemission tecknad till 209 procent

Foto: Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB har slutfört den företrädesemission av units som löpte med teckningsperiod 29 juni – 14 juli 2020.

Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget cirka 47,3 MSEK, före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 24,00 SEK per unit, där en unit består av två aktier och en teckningsoption. Omkring 37,3 MSEK, motsvarande cirka 78,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat units med stöd av uniträtter. Omkring 10,0 MSEK, motsvarande cirka 21,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades utan stöd av uniträtter. Utfallet av Företrädesemissionen innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk.

Likviden från Företrädesemissionen har säkerställt finansiering för fortsatt gruvverksamhet i både Corcel- och Hautalampi-projekten och möjliggör att bolaget kan genomföra genomförbarhetsstudier i båda projekten.

Genom Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 47,3 MSEK.

– Vi strävar efter att vara grunden i batteriproduktionens värdekedja i Europa och det är fantastiskt att se det stora stödet vi får från nuvarande och nya investerare. Genom denna kapitalanskaffning kan vi påskynda vår strategi genom att förkorta tiden för oss att bli en producent av etiska och helt spårbara batterimineraler för elbilsbranschen”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.