Silver snabbare prisraket än guld

Foto: Alchemist-hp/Wikimedia Commons

Silver handlades för första gången på sex år för mer än 21 dollar per uns häromdagen. Det är en ökning på 6 procent, som sker i kölvattnet av att EU:s stimulanspaket till ekonomin om 750 miljarder euro nu är i hamn. Det råder inflation på både guld- och silvermarknaderna, vilken i båda fallen är framdriven av att statliga ekonomiska stimulansåtgärder i världen inte tycks känna några gränser, parat med negativa räntor.

Det höga silverpriset får investerare och andra att samla silver på hög. För silver finns liksom för guld också dedicerade fonder, ETF:er, som vuxit mer än någonsin tidigare under andra kvartalet.

Silverpriset har sedan början av coronavirus-krisen stigit med 70 procent, medan uppgången för guld varit blygsamma 24 procent, även om silver fortfarande är 90 procent billigare än guld. Men klyftan mellan de två ädelmetallerna krymper.

Förutom ekonomiska argument för att köpa silver finns också en utbredd oro för att utbudet kommer att minska i coronavirusets spår. Vilket även det spär på silverpriset.  

Av de 275 mineralfyndigheterna som påverkats av Covid-19-pandemin hör guld- och silvergruvor till de värst drabbade, särskilt i Latinamerika där merparten av allt silver produceras. Sedan årets början har den mexikanska silverjätten Fresnillo aktiekurs ökat med 70 procent.

Till skillnad från guld är den industriella användningen av silver betydande, särskilt inom elektronik och solpaneler. Den ökade efterfrågan på gröna energitekniker bidrar därmed också till att driva upp silverpriset.

Källa: RFI