Gränges i samarbete med Alcoa för att minska klimatpåverkan

Photo: Gränges

Gränges har ingått ett avtal med den amerikanska  aluminiumtillverkaren Alcoa om att köpa Ecolumtm valsgöt, en del av Alcoas Sustanatm-linje med koldioxidsnåla produkter, som tillverkas i vattenkraftsdrivna aluminiumsmältverk och som garanterar högst 4,0 ton koldioxidekvivalenter per ton aluminium, inklusive utsläpp från bauxitutvinning och raffinering av aluminiumoxid. Detta klimatavtryck är betydligt lägre än branschgenomsnittet, enligt Gränges

– Samarbetet stärker vår klimatstrategi och vårt fokus att samarbeta längs värdekedjan för att minska klimatpåverkan, säger Sofia Hedevåg, SVP Sustainability, i ett pressmeddelande.

2019 hade cirka 93 procent av Gränges totala klimatavtryck sitt ursprung i företagets leverantörskedja, främst från tillverkningen av primäraluminium, vilket är en energikrävande process.

– En av de viktigaste prioriteringarna i vår klimatstrategi är att samarbeta längs värdekedjan och öka inköp och användning av återvunnet aluminium samt koldioxidsnålt primäraluminium eftersom dessa material minskar våra produkters klimatavtryck avsevärt,  säger Sofia Hedevåg.