Lägre efterfrågan drar ner SSAB:s resultat

Foto: SSAB

SSAB:s rörelseresultat uppgick till -251 Mkr för det andra kvartalet 2020, vilket var 1 567 Mkr lägre än det andra kvartalet 2019. Stålmarknaderna påverkades negativt av den minskade ekonomiska aktiviteten efter utbrottet av Covid-19. Jämfört med första kvartalet 2020, som i stort var opåverkat av Covid-19, försämrades resultatet med 594 Mkr.

 

Rörelseresultatet för SSAB Special Steels uppgick till 485 (544) Mkr, då lägre volymer jämfört med andra kvartalet 2019 påverkade negativt. Efterfrågan för specialstålsaffären var bättre än för standardstål och SSAB Special Steels rörelsemarginal under kvartalet uppgick till 12 % (11 %). Jämfört med första kvartalet 2020 så förbättrades resultatet med 27 Mkr, bland annat relaterat till kostnadsbesparingar och god produktionstakt.

 

Den europeiska stålmarknaden präglades av låg efterfrågan och SSAB Europes leveranser minskade till 695 (909) kton. Lägre volymer och effekterna av minskad produktion drog ned rörelseresultatet till -566 (66) Mkr.

 

Rörelseresultatet för SSAB Americas minskade till -10 (872) Mkr för det andra kvartalet och leveranserna minskade till 460 (475) kton, hänförligt till en svag efterfrågan. Andra kvartalet 2019 präglades av gynnsamma marknadsförhållanden med höga priser på grovplåt.

 

– Arbetet med att minimera effekterna av och riskerna med Covid-19 har fortsatt, med hälsa och säkerhet som vår främsta prioritet. SSABs verksamhet löpte enligt plan under det andra kvartalet. Vi agerade snabbt för att anpassa organisationen till en lägre efterfrågan, och våra åtgärder minskade de fasta kostnaderna med 800 Mkr, jämfört med andra kvartalet ifjol. Kostnadsbesparingarna, vilket inkluderar korttidsarbete och permitteringar, fortsätter under tredje kvartalet.

 

– Produktionsnivån är fortsatt reducerad och den ena masugnen i Raahe, som stängdes ned i mitten av april, planeras att vara stängd under större delen av tredje kvartalet. På grund av osäkerheten på marknaden har vi tidigarelagt de planerade underhållsstoppen som nu kommer ske under juli och augusti, istället för det fjärde kvartalet. Utsikterna är osäkra, men det finns vissa positiva signaler i flera av våra kundsegment som indikerar att efterfrågan kan börja förbättras vid slutet av tredje kvartalet, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB i en kommentar till rapporten.