Spekulation driver upp kopparpriset

Koppargruva i Chile. Foto: Diego Delso/Wikimedia Commons

Kopparpriset har stigit spikrakt uppåt den senaste tiden och handlas nu för mer än 6500 dollar per ton, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med i mars. Eftersom koppar används i så många industrier, från bil- till byggindustri, anses kopparpriset ge tidiga signaler om vart hela världsekonomin är på väg. Prisökningen borde därför tas emot som en positiv nyhet, som en signal på att hela världsekonomin håller på att återhämta sig.

Men det är nog önsketänkande. Mycket talar i stället för att kopparpriset är uppblåst, drivet av spekulation som mer handlar om framtida minskat utbud snarare än ökad efterfrågan.

Det slår tidningen Le Monde fast. Med reservationen för att Kina startat upp sin tillverkningsindustri igen före tidplan och återupptagit sina inköp av metaller i jämn takt. Men den främsta förklaringen till prisuppgången sägs vara coronavirusets snabba spridning i Latinamerika och i synnerhet Chile, som producerar en fjärdedel av världens koppar, och en oro för att det kommer att leda till minskat utbud.