Massuppsägningar väntar i Polens kolgruvor

Polskt kolkraftverk. Bild: Zenon Korzeb/WIkimedia Commons

Polens kolindustri måste dra åt svångremmen till följd av Covid-19-pandemin, som lett till både lägre priser och minskad efterfrågan på kol. Landets största kolgruveföretag, PGG, har förlorat 611 miljoner euro i intäkter sedan pandemins början och kan enligt polsk media tvingas stänga gruvor, sänka löner och minska sin arbetsstyrka på totalt 41 000 anställda med 8000.  Sådana åtgärder ska det mäktiga gruvfackförbundet i Polen kunna acceptera, vilket innebär att det statsägda gruvföretaget PGG inom kort kommer att inleda förhandlingar med facket.

Kol står för 80 procent av elförsörjningen i Polen. Detta stora beroende av kol har skapat irritation hos andra europeiska länder, särskilt då Polen som enda land förra året vägrade skriva under EU:s mål om koldioxidneutralitet till år 2050.

Källa: RFI