Gruvjätten tvärvänder om hantverksmässig utvinning

Hantverksmässig utvinning av metaller i Elfenbenskusten. Foto: African Hope/Wikimedia Commons

Världens främsta koboltproducenten Glencore, som nyligen ingått ett avtal med Tesla om att förse elbilsjätten med kobolt, stödjer ett nytt initiativ för att förbättra villkoren för de arbetare som bryter kobolt med hantverksmässiga metoder i Kongo-Kinshasa, där det mesta av världens kobolt utvinns.

Glencore byter därmed helt fot eftersom man tidigare argumenterat för att köpare bara bör handla från industriellt drivna koboltgruvor.

Initiativet Fair Cobalt Alliance syftar till att förbättra arbetsvillkoren för utvinning med hantverksmässiga metoder, bland annat genom avskaffande av barnarbete i Kongo-Kinshasa. Bland medlemmarna finns också det kinesiska koboltraffinaderiet Zhejiang Huayou Cobalt Co.

– FCA är ett medel för företag längs hela försörjningskedjan att samarbeta med DRC-regeringen [Kongo-Kinshasa] och civilsamhället för att förvandla den hantverksmässiga gruvsektorn till en källa till rättvis, säker och ansvarsfullt utvunnen kobolt, säger David Brocas, Glencores chef för kobolthandlare, till Bloomberg News.