Storbritannien nobbar planer på ny kolgruva

Kolgruva i öppet dagbrott i Tyskland. Foto: Ende-Gelände/Wikimedia Commons

 

Storbritanniens regering har nyligen för andra gången på kort tid vägrat tillåta att en ny kolgruva byggs som ett öppet dagbrott i nordöstra England.

 År 2016 gav det regionala styret i Northumberland klartecken till företaget The Banks Group att de skulle få utveckla ett dagbrott för att kunna utvinna cirka tre miljoner ton kol. Efter offentligt samråd avslog dock regeringen ansökan 2018. Gruvplanerna skrotades dock inte. Regeringsbeslutet överklagades till högsta domstolen som kom fram till att planerna skulle tas till ”ytterligare övervägande”.
I ett nytt regeringsbeslut heter det att den föreslagna gruvan sannolikt inte kommer att göra någon, ”lokal, nationell eller samhällsnytta”.

Banks Groups gruvdirektör Gavin Styles säger sig vara extremt besviken på regeringsbeslutet:

– I en tid då vår region och vårt land står inför en ekonomisk kris utan motstycke, lämnar man genom detta beslut över välbehövliga och uppskattade jobb för vår arbetskraft i nordöst till ryska gruvbolag, säger Gavin Styles enligt sajten Mining-Technology.

Storbritanniens kolefterfrågan var cirka åtta miljoner ton förra året, medan den inhemska produktionen stod för cirka 2,2 miljoner ton, enligt officiell statistik.