Gammal koppargruva i Norrbotten kan öppna igen

Foto: Copperstone Resources

Copperstone Resources AB har valt att ta klivet från prospekteringsbolag till gruvbolag i och med att man överväger att återöppna Viscariagruvan, en nedlagd koppargruva i Norrbotten.  I och med det flyttas också bolagets säte från Stockholm till Kiruna. Det skriver Norrländska Socialdemokraten

Borrningar i området har intensifierats den senaste tiden.

- Borrningarna ger oss information om vilken som är bästa startpunkten för gruvan. Tanken är att kunna utvinna så mycket mineral som möjligt utan att behöva ta om hand om alltför stora gråbergsmassor, det för att kunna bygga upp ett positivt kassaflöde så tidigt som möjligt, säger Jörgen Olsson, styrelseordförande för Copperstone, till Norrländska Socialdemokraten.

När gruvan var i drift hade den en kopparhalt på 2,3 procent, vilket är högre än Aitik-gruvan.

Ur drift togs gruvan 1996. Men fortfarande finns en malmkropp på 52,4 miljoner ton innehållande koppar i olika former motsvarande 608 900 ton, enligt befintliga mätningar.

När gruvan lades ner vattenfylldes den. Copperstone tittar nu på hur de ska tömma ut vattnet.

De behöver också miljötillstånd för att återstarta gruvan. Företagets ambition är påbörja produktion i gruvan 2023.

Man räknar med att gruvan kommer att få en maxkapacitet på 20 000-25 000 ton per år och omkring 200 personer kommer att behöva rekryteras för driften.