Jernkontoret välkomnar industrisatsning i budgetpropositionen

Foto: Pia och Hans Nordlander, BildN

Jernkontoret välkomnar satsningarna på industrins omställning i höstens budgetproposition, inte minst de extra bidragen till länsstyrelserna i syfte att effektivisera handläggningen av miljötillstånd.

Regeringen har föreslagit att länsstyrelsernas finansiering förstärks med 35 miljoner kronor, som en riktad satsning för kortare handläggning av tillståndsprocesser.

– Miljötillstånden är viktiga. Vi hoppas att satsningen verkligen används för effektiviseringar av tillståndsprocesserna så att de inte bromsar nödvändiga förändringar som bidrar till omställningen av våra processer och verksamheter, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Industriklivet stärks också med 150 miljoner. Industriklivet är ett viktigt verktyg för industrins satsningar på att minska utsläppen från egen verksamhet. Från och med 2021 ska även vätgasprojekt kunna stöttas inom ramen för Industriklivet.

– Det är positivt att regeringen fortsätter satsningen på industrins processer genom Industriklivet. Vätgas kommer att vara en möjliggörare för klimatomställningen. Samtidigt är det viktigt att fokus fortsatt ligger på de processrelaterade utsläppen som är svårast att åtgärda, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Regeringen satsar 150 miljoner för medfinansiering av fonden för rättvis omställning där kommissionen har rekommenderat Sverige att satsa på stålindustrin.

– Satsningen genom fonden för rättvis omställning är viktig för att vi ska kunna fortsätta utveckla industrin och jobben när stora förändringar ska ske, säger Gert Nilson.

 

Regeringen presenterar också statliga kreditgarantier för gröna investeringar i syfte att bidra till finansiering av samhällsviktiga industriinvesteringar. Kreditgarantierna ska börja ställas ut under 2021.

 

– De teknikskiften som sker inom industrin är ofta kapitalintensiva och tidskrävande. Men det är samtidigt dessa förändringar som har potential att ge störst effekt i arbetet för sänkta fossila utsläpp, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.