Tester bekräftar ekonomisk nivå av nickelsulfid i Castrizfyndigheten

Plankarta över Castriz-fyndigheten som visar områden med högsta prioritet för vidare utredning (blå rutor). Borrhålsintervallen visar resultat från nickel-i-sulfidanalyserna. Karta: Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals har redovisat resultaten från mineraltester inom nickel-kobolt-koppar-fyndigheten Castriz i Galicien, nordvästra Spanien, utförda av ett laboratorium i Kanada. I det större Corcel-projektet är Castriz ett av tre huvudprogram tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello.

Identifiering och karakterisering av mineraliserade prover har färdigställts från Ni-Cu-Co-fyndigheten i Castriz inom Corcel-projektet.

Resultaten av analyserna bekräftar ekonomiska halter av nickelsulfid i Corcelfyndigheten och bekräftar åter den breda prospekteringspotentialen inom Castriz-området.

Sju prover från fyra diamantborrhål som slutfördes 2019 skickades till SGS Lakefield i Kanada för mineralidentifiering och karakterisering med hjälp av QEMSCAN (Kvantitativ utvärdering av material med skanning elektronmikroskopi), kemisk analys och EPMA (mikrosondanalys). Huvuddelen av proverna valdes från de mest mineraliserade avsnitten med nickelsulfid, tidigare bekräftade genom geokemiska analyser. Syftet med studien var att bestämma mineralhalter och analysera utvinningsegenskaper hos sulfidmineraler och gråberg till stöd för framtida mineraltester.

– Vi är glada över resultaten från mineraltesterna, som bekräftar förekomsten av högvärdiga nickelsulfidmineraler som den främsta tillgången i Castrizfyndigheten. Vårt fokus kommer nu att riktas mot att identifiera sätt att maximera värdet av tillgången genom att kartlägga potentiella massiva sulfidzoner och undersöka det optimala alternativet för mineralbearbetning för att utvinna sulfiderna. Corcel-projektet utgör en viktig del i vår projektportfölj och vi hoppas kunna identifiera ytterligare värdefulla ämnen inom detta projekt i framtiden, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.