Gruvdrift snabbar på avskogningen av Amazonas

Foto: Neil Palmer/Flickr/Wikimedia Commons

Gruvdrift i Amazonas tar nu upp 20 procent av ursprungsbefolkningarnas landområden, visar en ny rapport från World Resources Institute (WRI) och organisationen RAISG. Enligt rapporten hotar omfattande gruvkoncessioner och illegal gruvdrift hundratals ursprungsbefolkningars överlevnad på sina traditionella marker samt ekosystem som anses vara kritiska i landområden motsvarande Sveriges storlek.

Enligt rapporten förekommer illegal gruvdrift på 370 områden tillhörande ursprungsbefolkningar. Många av dem ligger i Brasilien, där gruvbrytning på sådan mark inte är reglerad. Illegal gruvdrift innebär också att giftiga kemikalier, såsom kvicksilver, rinner ut i minst 30 bifloder till Amazonas, enligt WRI.

–  I Amazonas är ursprungsbefolkningens marker under belägring på grund av gruvdrift, både den lagliga och den illegala, och dessa aktiviteter försämrar samhällens förmåga att skydda sig själva, förhindra avskogning och skydda ekosystem som är nödvändiga för jordens välmående, säger Peter Veit, WRI, i ett pressmeddelande.