Höga halter av nickel och kobolt i Eurobatterys finska projekt

Svenska Eurobattery Minerals meddelar att de slutfört Fas 1-borrning vid sitt Hautalampi-projektet i centrala Finland. Totalt 29 borrhål färdigställdes omfattande sammanlagt 3769 meter. Mer än 1000 prover har lämnats in för geokemisk analys vid ALS Geochemistry i Outokumpu.

Borrningen har bekräftat en utökning av resurspotentialen på mellan 800 meter och 1400 meter omfattande en ihållande Ni-Co-Cu mineralisering längs utsträckningen från tidigare mineralresursberäkningar. Höjdpunkter i analyserna är:

– Vi är imponerade av projektets framsteg hittills där borrningarna har slutförts långt före tidplanen. Det är även uppmuntrande att se vad FinnCobalt har sett i borrningarna och att de första analysresultaten bekräftar våra förväntningar. Den högkvalitativa sektionen med 1,59% kobolt och 1,40% nickel är särskilt intressant och bekräftar projektets potential. Vi ser fram emot att få de återstående analysresultaten under de kommande veckorna, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals, i ett pressmeddelande.