Jernkontoret värd för europeisk stålkonferens

Bild: Jernkontoret

Jernkontoret står som värd för den femte upplagan av konferensen The European Steel Technology and Application Days, ESTAD 2021, en teknisk konferens och mötesplats för europeisk stålindustri.

På grund av situationen med covid-19 planeras nu för en hybridkonferens med möjlighet att delta både digitalt och fysiskt i Stockholm 14−18 juni 2021.

Av samma anledning har tidsfristen för insändande av konferensbidrag (abstracts) förlängts till den 12 november 2020.

Konferensens Scientific Advisory Board leds av Göran Carlsson (tidigare vd för forskningsinstitutet Swerim) och består av de experter som ska bedöma inkomna bidrag. Cirka hälften av gruppen utgörs av nordiska experter.