Det ska bli lättare att hitta gruvkartor och prospekteringsrapporter

Bild: SGU

SGU:s söktjänster för gruvkartor respektive prospekteringsrapporter har utvecklats för bättre sökbarhet.

Gruvkartor är nu geografiskt sökbara på SGU. Samtidigt har fler metadata tillkommit. Det står nu angivet om en geologisk beskrivning ingår och gruvkartor som är särskilt relevanta för varandra har fått en referens till varandra.  

Även prospekteringsrapporter är nu i de flesta fall geografiskt sökbara och information som tidigare var dold har lagts till. Exempel på detta är: rapportkod; vem som ursprungligen publicerade, beställde eller producerade rapporten, vilket projekt det tillhörde; vilka platser som finns omnämnda i rapporten; vilka kartor, kartrutor eller kartblad som ingår samt nyckelord för grundämnen.